FORMULARZ

Nazwa firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Imię i Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Dodatkowa korespondencja :
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez OSM Giżycko wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnoscią firmy zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.