WSPÓŁPRACA

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Giżycku.

  • Kopia dokumentu rejestracyjnego firmy:
    • aktualny wypis z rejestru handlowego - dla spółek prawa handlowego
    • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
    • aktualne wypisy z innych dokumentów rejestracyjnych - dla pozostałych podmiotów
  • Kopia zaświadczenia REGON.
  • Kopia potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego NIP.
  • Oświadczenie upoważniające do wystawiania faktur bez podpisu.

Prosimy wypełnić Formularz zgloszeniowy