Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń !

Oferta

Wyślij wiadomość

7 + 7 =

Kontakt

Prezes Zarządu

dr inż. Szczepan Szumowski


Sekretariat

tel. (87) 428 25 51
fax (87) 428 15 81

V/ce Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Kierownik Transportu
Inż. Tadeusz Giczewski
tel. (87) 429 57 22

Centrala telefoniczna
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Maria Kindrasz
Z-ca Kierownika Działu Handlu i Marketingu

Bożena Gasińska 
tel. (87) 429 57 58 lub 59 
fax. (87) 429 57 12

Dział Handlu

Wydział Krajowy

tel. (87) 429 57 18

Wydział Zagraniczny 

Mateusz Jeżewski
Logistyka
Dział Skupu
Dział Kontroli Jakości

Kierownik Działu Kontroli Jakości

tel. (87) 429 57 46

Laboratorium

tel. (87) 429 57 11

Produkcja (Kierownicy)
Adres

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Białostocka 25


e-mail: osm@osm-gizycko.com.pl
www.osm-gizycko.com.pl