W Grudniu 2020 roku Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich opublikował ranking:

10 Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich w 2019 roku ” oraz „10 Najlepszych Exporterów Artykułów Mleczarskich w 2019 roku”

LISTĘ najlepszych mleczarni oraz rankingi szczegółowe wykonano na podstawie ankiet informacyjnych zawierających dane za 2019 rok.  Podmioty oceniano według następujących kryteriów:

 • ilości przerobionego mleka,
 • ilości skupionego mleka,
 • średniorocznej ceny skupu mleka
 • wartości przychodów ze sprzedaży
 • dynamiki sprzedaży 2019/2018
 • wysokości zysku netto
 • wskaźnika efektywności zatrudnienia, czyli wartości przychodu ogółem na 1 zatrudnionego
 • wskaźnika rentowności netto, czyli stosunku wartości zysku netto do wartości przychodów ogółem
 • wysokości kapitałów własnych
 • dynamiki kapitałów własnych 2019/2018
 • wskaźnika eksportu czyli udziału wartości przychodów uzyskanych z eksportu do wartości przychodów ogółem.
 • wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2019 r.
 • w ilości przerobionego mleka na 1 zatrudnionego w 2019 r.
 • dynamiki  ilości przerobionego mleka na 1 zatrudnionego 2019/2018
 • wysokości funduszu udziałowego przypadającego na 1 członka spółdzielni

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku jak co roku uplasowała się na wysokich miejscach.

 

10 Najlepszych Spółdzielni w 2019 roku wg rankingu KZSM:

 1. Spółdzielnia Mleczarska “Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowej
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
 7. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
 8. Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich
 9. Lazur Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska GARWOLIN w Woli Rębkowskiej.

 

10 Największych Spółdzielczych Eksporterów w 2018 roku wg rankingu KZSM

 

 1. Spółdzielnia Mleczarska “Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 4. Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowej
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kransymstawie
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
 8. Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
 9. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu