Po raz kolejny OSM w Giżycku została doceniona przez władzę miasta. Dostaliśmy podziękowanie za wsparcie Giżyckiego szpitala niezbędnym sprzętem dla oddziału urologicznego. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do polepszenia opieki medycznej mieszkańców miasta oraz powiatu.