Współpraca

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
Kontakt

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Przed wysłaniem formularza wymagana jest zgoda

6 + 10 =

Informacje

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Giżycku.

Kopia dokumentu rejestracyjnego firmy:

  • aktualny wypis z rejestru handlowego – dla spółek prawa handlowego
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • aktualne wypisy z innych dokumentów rejestracyjnych – dla pozostałych podmiotów
  • Kopia zaświadczenia REGON.
  • Kopia potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego NIP.
  • Oświadczenie upoważniające do wystawiania faktur bez podpisu.

Adres

11-500 Giżycko,
ul. Białostocka 25

E-mail

osm@osm-gizycko.com.pl

Telefon

(0 87) 428 25 51

Strona www

www.osm-gizycko.com.pl