W Listopadzie 2022 roku Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich opublikował ranking:

„10 Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich w 2021 roku” oraz „10 Najlepszych Exporterów Artykułów Mleczarskich w 2021 roku”

Listę najlepszych mleczarni oraz rankingi szczegółowe wykonano na podstawie ankiet informacyjnych zawierających dane za 2021 rok. Podmioty oceniano według następujących kryteriów:

• ilości przerobionego mleka,
• ilości skupionego mleka,
• średniorocznej ceny skupu mleka
• wartości przychodów ze sprzedaży
• dynamiki sprzedaży 2021/2020
• wysokości zysku netto
• wskaźnika efektywności zatrudnienia, czyli wartości przychodu ogółem na 1 zatrudnionego
• wskaźnika rentowności netto, czyli stosunku wartości zysku netto do wartości przychodów ogółem
• wysokości kapitałów własnych
• dynamiki kapitałów własnych 2021/2020
• wskaźnika eksportu czyli udziału wartości przychodów uzyskanych z eksportu do wartości przychodów ze sprzedaży produkcji własnej.
• wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2021 r.
• w ilości przerobionego mleka na 1 zatrudnionego w 2021 r.
• dynamiki ilości przerobionego mleka na 1 zatrudnionego 2021/2020
• wysokości funduszu udziałowego przypadającego na 1 członka spółdzielni
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku jak co roku uplasowała się na wysokich miejscach.

„10 Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich w 2021 roku”

1. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” w Wysokim Mazowieckiem
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
7. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
9. Lazur Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach
10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku

„10 największych spółdzielczych eksporterów w 2021 roku wg rankingu KZSM Zw. Rew.”

1. Spółdzielnia Mleczarska “Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowej
6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
7. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
10. Spółdzielnia Mleczarska w Łapach