PODZIĘKOWANIE OD BURMISTRZA

PODZIĘKOWANIE OD BURMISTRZA

Po raz kolejny OSM w Giżycku została doceniona przez władzę miasta. Dostaliśmy podziękowanie za wsparcie Giżyckiego szpitala niezbędnym sprzętem dla oddziału urologicznego. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do polepszenia opieki medycznej mieszkańców miasta oraz...